ปุ๋ยอินทรีมูลไก่ชนิดเม็ดตรา พี ภูตะวัน 2006

  1. ลดต้นทุน
  2. เพิ่มผลผลิต
  3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ผลิตโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ภูตะวัน 2006

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตรา ตะวัน

– ปุ๋ยอินทรีย์ตะวัน
– ปริมาณอินทรีย์วัตถุรับรอง 20%
– กากตะกอนโรงงานน้ำตาล
– ชานอ้อย , มูลไก่ , มูลโค

เพิ่มเติม

ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด พี พี ซัน

– ปุ๋ยอินทรีย์ พี พี ซัน
– ปริมาณอินทรีย์วัตถุรับรอง 20%
– ผลิตภายใต้กระบวนการผลิตที่ทันสมัย คำนึงถึงประสิทธิภาพ

เพิ่มเติม

ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด พี ภูตะวัน

– ช่วยปรับปรุงสภาพของดินให้ร่วนซุย ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
– ช่วยให้พืชนำธาตุอาหารที่ตกค้างในดินมาใช้อีก

เพิ่มเติม

ได้มาตรฐาน ผลผลิตมีคุณภาพ แข็งแรง โตเร็ว

เราคือโรงงานผู้ผลิต ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ดตรา พี ภูตะวัน 2006 ดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี

ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการตรวจสอบมาตรฐานการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจากกรรมวิชาการเกษตร

มีการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจากกรมวิชาการเกษตรได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรและร้านค้าชั้นนำทั่วทั้งประเทศ

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรย์มูลไก่อัดเม็ด พีภูตะวัน

กิจกรรม ข่าวสาร ปุ๋ยอินทรย์มูลไก่อัดเม็ด พีภูตะวัน

การชำระเงิน

kbank

สาขา สามแยกปักธงชัย

0043853015

ktb

สาขา ด่านขุนทด

3050368411

scb

สาขา โลตัส นครราชสีมา

4067035804

baac

สาขา ขามทะเลสอ

020127445355

gsb

สาขา โคกกรวด

020225298189

bbl

สาขา เซฟวัน

7490317901

tmb

สาขา เซฟวัน

3262483518