ติดต่อเรา

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ภูตะวัน 2006  ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ตรา พี ภูตะวัน 2006

 ที่อยู่ 110 หมู่ 13 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

      ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์. 088-0400657

    ใบอนุญาตผลิตเลขที่ 181/2551

    ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เลขที่ 36/2553