ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด พี พี ซัน

วิธีการใช้  ปุ๋ยอินทรีย์ พี พี ซัน ตรา พี พี ซัน

       ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา พี พี ซัน ผลิตภายใต้กระบวนการผลิตที่ทันสมัย คำนึงถึงประสิทธิภาพ และความพอใจของพี่น้องเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ทั้งยังได้การรับรองมาตรฐานการผลิตจากกรมวิชาการเกษตรและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือความภาคภูมิใจอย่างสูงยิ่งที่ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ดได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา

 สำหรับนาข้าว  : 

โดยหว่านตอนไถพรวน 50-100 กิโลกรัม/ไร่ และตอนตั้งท้อง 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยจะค่อยๆให้อาหารแก่พืชทำให้ ลำต้นแข็งแรง เขียวนาน แตกกอมาก และให้รวงมาก

 สำหรับไม้ผล  : 

ใส่ในระยะเตรียมหลุมปลูก ผสมปุ๋ย 1 ส่วน กับดิน 2-3 ส่วน แล้วเกลี่ยลงหลุมปลูก กรณีใช้กับไม้ผล ที่โตแล้วให้ใส่รอบทรงพุ่มในอัตรา 10-15 กิโลกรัม/ ต้น ทุกปี หลังตัดแต่งกิ่ง

 สำหรับพืชไร่ต่างๆ  :

หว่านให้ทั่วแปลง หรือโรยปุ๋ยตามแถวตามแนวของพืชปลูกในอัตรา 100-150 กิโลกรัม/ไร่ หยอดเมล็ดพืช เมื่อพืชอายุ 40 – 50 วันให้ปุ๋ยนี้เสริมกับพืชอีกครั้งหนึ่ง

 สำหรับพืชผักไม้ดอก ไม้ประดับ

ครั้งที่ 1 ปลูกในแปลง หว่านทั่วแปลงอัตราหนึ่งกิโลกรัม/ตารางเมตร คลุกเคล้ากับดินแล้วจึงหยอด เมล็ดหรือย้ายกล้า

ครั้งที่ 2 ช่วง 1 เดือนหลังปลูกในอัตราเท่าเดิม ในระหว่างแถวพืช แล้วพรวนดินรดน้ำแต่พอดี