เกี่ยวกับเรา

      เราคือโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด ตรา พี ภูตะวัน 2006 ดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากมูลไก่ไข่และไก่พันธุ์ นำมาฆ่าเชื้อนานกว่า 90 วัน แล้วจึงนำเข้าสู่ขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการของกรมวิชาการเกษตรปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด พี ภูตะวัน 2006 ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจากกรมวิชาการเกษตรได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรและร้านค้าชั้นนำทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้เรายังได้เข้าร่วมกับโครงการมากมายอาทิเช่น

  โครงการหลวงมูลนิธิชัยพัฒนา
  โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)
  โครงการงบประมาณเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
  โครงการงบประมาณเกษตรจังหวัดชุมพร
  โครงงบประมาณหมู่บ้านต่างๆมากมาย
  โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานน้ำตาล ครบุรีจังหวัดนครราชสีมา
  โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานน้ำตาล สหเรืองจังหวัดมุกดาหาร

ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด พี ภูตะวัน 2006 เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะกับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชผักผลไม้ทุกชนิด

     โรงงาน พี ภูตะวัน 2006 ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ 20 มิถุนายน 2549 ดำเนินธุรกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีและราคาถูกในแบรนด์ พี ภูตะวัน 2006

      ใบขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ เลขที่ 36/2553

     ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องชาวเกษตรกรทั่วทั้งประเทศ ใช้พื้นที่ทั้งหมด 1 ไร่ ในเวลานั้นผลิตได้วันละ 1,000 กระสอบ หรือ 50 ตัน ต่อมาปี พ.ศ. 2551 โรงงานปุ๋ยอินทรีย์พี ภูตะวัน 2006 ได้ขยายฐานลูกค้าขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงขยายโรงเรือนการผลิต ขึ้นเป็นโรงเรือนผลิตจำนวน 10 ไร่ สถานที่เก็บวัตถุดิบ 50 ไร่ และเนื่องจากได้รับผลการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรและร้านค้าพันธมิตรมาโดยตลอด โรงงานพี ภูตะวัน 2006 จึงคิดค้นสูตรเพิ่มเติม โดยยังคงราคาเดิมในแบรนด์ที่ชื่อว่า พี พี ซัน

 

 

 

 

       ใบขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ เลขที่ 59/2555

      ปัจจุบันกำลังผลิตสามารถผลิตได้ถึงวันละ 8,000 กระสอบ หรือ 400 ตัน/วันนับได้ว่าเป็นบันไดอีกขั้นซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสำเร็จต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วมาจากความตั้งใจจริงของผู้บริหารโดยแท้ ซึ่งมีปนิธารย้ำเตือนตัวเองเสมอว่า

       ต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ (ผลิตแต่ของดีจริงๆเพื่อเกษตรกร)

       ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้า (ราคาไม่เอาเปรียบเกษตรกรโดยเราไม่ขึ้นราคาซ้ำเติมเกษตรกรเหมือนที่อื่น ราคาคงที่)

       ต้องซื่อสัตย์และเป็นเจ้านายที่ดีของลูกน้อง